Make your own free website on Tripod.com

Catala

2 Sustantiu

CatalÓ
1 Pronunciaciˇ
2 Sustantiu
3 Pronoms Personals
4 Verb
5 Especificadors
6 Qualificadors
7 N˙meros
8 Formaciˇ del vocabulari
a) Diccionari CatalÓ --> Omnial
b) Diccionario Omnial --> CatalÓ
Historia i noticies

Volver a Omnial,  lingue de omni.

to

Omnial: le lingue de omni

CatalÓ