Make your own free website on Tripod.com

Catala

1 Pronunciació

Catalą
1 Pronunciació
2 Sustantiu
3 Pronoms Personals
4 Verb
5 Especificadors
6 Qualificadors
7 Nśmeros
8 Formació del vocabulari
a) Diccionari Catalą --> Omnial
b) Diccionario Omnial --> Catalą
Historia i noticies

Volver a Omnial,  lingue de omni.

to

Omnial: le lingue de omni

Catalą